Загальний огляд проекту

INOTLES – це спільний освітній проект університетів ЄС, які спеціалізуються на викладанні європейських студій, та низки університетів країн Східної Європи. Метою проекту є перегляд і реформування навчальних програм з європейських студій шляхом запровадження новітніх викладацьких методик, наближення структури і змісту програм різних університетів і розвиток потенціалу співробітництва між університетами ЄС та Східної Європи.

Трирічний, фінансований Європейською Комісією проект ТЕМПУС (2014-2016) сприяє реформуванню освітніх програм і модернізації вищої освіти Грузії, Молдови та України шляхом запровадження інноваційних методик викладання навчальних курсів з європейських студій магістерського рівня. Координатором проектом INOTLES є др. Наталія Тімуc, Маастрихтська вища (подипломова) школа управління (MGSOG) Маастрихтського університету; учасниками проекту є три університети країн ЄС (MGSOG і факультет гуманітарних і суспільних наук Маастрихтського університету, Нідерланди; Університет Суррея, Велика Британія; Інститут Європейських студій, Бельгія) і університети з-поза ЄС, з країн Східної Європи (загалом шість університетів, по два з Грузії, Молдови та України).  

Ґрунтуючись на системному огляді існуючих педагогічних методик у сфері європейських студій, проект INOTLES налагодить співпрацю партнерів з країн Східного Європи з центрами якості університетів ЄС щодо використання низки педагогічних методик (як от дистанційне навчання, проблемне навчання та проектне моделювання) для того, щоб створити ресурсну базу для подальшого якісного викладання і вивчення європейських студій. Запроваджуючи кращі викладацькі практики, створюючи навчальні матеріали, а також засновуючи Центри європейських студій в кожній з країн-партнерів, проект INOTLES уможливлює структурний розвиток інституцій-учасників проекту, промотує міжнародне співробітництво, а також підвищує конкурентоздатність випускників магістерських програм на ринку праці.      

Цільовою групою цього проекту є насамперед викладачі навчальних курсів  з європейських студій, а також ІТ-спеціалісти та студенти магістерських програм університетів-партнерів. Водночас деякі заходи проекту (як от конференції, тренінги, пропоновані Центрами європейських студій, публікації у виданнях, присвячених європейським студіям) відкриті для ширшої громади науковців і викладачів, зацікавлених у європейських студіях.