Навчальний посібник

Download here the INOTLES Training Handbook

Основні завдання навчального посібника

Посібник побудовано за матеріалами очних і дистанційних тренінгів, проведених в межах проекту INOTLES (червень-грудень 2014 року).

Вміщена інформація має на меті:

 - представити загальний огляд використання активних педагогічних методів, таких як проблемне навчання, моделювання, дистанційне і змішане навчання;

 - запропонувати практичні поради для викладачів («як діяти») для різних методів навчання;

 - продемонструвати зразки використання згаданих методів під час викладання європейських студій;

 - дати доступ до переліку джерел, які можна використовувати для впровадження тих або інших педагогічних методик;

 - визначити словник основних понять і термінів щодо активного навчання та інноваційних педагогічних методів і засобів.

Handbook structure and How to use the handbook

Структура навчального посібника і рекомендації щодо його використання

Навчальний посібник розділено на чотири розділи відповідно до чотирьох методів навчання і викладання, як от: проблемне навчання, моделювання, дистанційне і змішане навчання. Кожен з розділів містить опис відповідного методу навчання і викладання, а також рекомендації щодо переваг використання цього методу і застереження щодо складнощів, які можуть виникнути при його застосуванні.

Користувачі можуть знайомитися з інформацією, вміщеному у довіднику, у власному темпі та згідно із глибиною своїх зацікавлень у кожному з методів. Оглядову інформацію вміщено в основному тексті, водночас додаток з джерелами і зразками використання до кожного з методів дає можливість ознайомитися з нюансами використання кожного з них. Цей додаток також дає можливість залишити відгук і спробувати застосувати щось із описаного у власному класі.

Посібник має допомогти як викладачам, які бажають дізнатися більше про активні методі викладання і навчання, а також для тих колег (потенційно таких самих викладачів), які проводитимуть тренінги щодо використання цих методів для своїх колег.  

Пропоновані методи можуть бути апробовані індивідуально, разом із декількома колегами або у тренінгових групах. У випадку групових тренінгів тренер приймає рішення щодо тих ресурсів і кейсів, із запропонованих посібником, які будуть використані. Користувачі довідника, які індивідуально вивчають його рекомендації, приймають рішення щодо використовуваних ресурсів самостійно.   

INOTLES Training the trainers: overview

Тренінги для викладачів в межах проекту INOTLES: огляд

Міждисциплінарна чи мультидисциплінарна природа європейських студій, все більша відкритість цієї галузі як для «традиційних» студентів, так і для інших груп слухачів, як от тих, хто вже працює у відповідних структурах чи з питаннями, пов’язаними із Європейським Союзом, вимагає використання міксу педагогічних методів і підходів, а також застосування інноваційних засобів з тим, щоб задовольнити як академічні потреби різних категорій слухачів, так і вимоги ринку праці. Зважаючи на це, завданням проекту INOTLES є проведення тренінгів для викладачів та IT-спеціалістів з університетів-партнерів, заангажованих у викладання європейських студій (3-й етап проекту «Тренінги для викладачів», червень 2014-січень 2015), базуючись на принципах співпраці, вивчення вже існуючого досвіду і заохочення до опанування новітніми педагогічними методами і засобами, адже останнє є одним із головних викликів у розвитку європейських студій.  На тренінгах ставилося за мету ідентифікувати основні галузі знань, в яких партнери потребували певного вдосконалення; визначити потреби ринку праці, а також зрозуміти баланс знань і навичок, які мають передаватися студентам. 

Тренінги передбачали як очні зустрічі, так і дистанційне спілкування та обмін досвідом. Так, група викладачів з університетів країн-партнерів і університетів ЄС зустрілася у Брюсселі у червні 2014 року, де колеги з ЄС мали нагоду продемонструвати, а викладачі з країн-партнерів спробувати застосувати різні інноваційні педагогічні методики, зокрема методи проблемного навчання, змішаного і дистанційного навчання, а також метод моделювання. Після очної зустрічі група продовжила роботу дистанційно, з метою отримання засадничого розуміння щодо застосування згаданих педагогічних методів і методик (липень-грудень 2014 року). Тренінги завершилися очною зустріччю у Грузії у січні 2015 року, де колеги з університетів з-поза ЄС прозвітували про досвід, як позитивний, так і негативний, отриманий під час спроб практичного засновування інноваційних методів у своїх університетах, а також під час поширення згаданого досвіду серед ширшого кола колег у своїх країнах та за кордоном.          

Очікується, що колеги з університетів-партнерів з-поза ЄС, які взяли участь у тренінгах, поширюватимуть отримані знання і навички у своїх університетах. Національні Центри європейських студій у Грузії, Молдові та в Україні запропонують колегам відвідати принаймні один тренінг з методів викладання європейських студій до кінця 2016 року.