Опитування щодо викладання європейських студій

В межах проекту INOTLES ми провели міжнародне опитування щодо ситуації з викладанням європейських студій в різних країнах і університетах. Метою цього опитування було ідентифікувати основні центри з вивчення європейських студій; поглянути на їхні педагогічні здобутки; отримати розуміння базового переліку курсів, які зазвичай викладаються в межах програм з європейських студій; а також проаналізувати традиційні та інноваційні педагогічні методи, які зазвичай використовуються під час викладання і навчання у цій галузі.   

Методологія проведення опитування

Контекст, вибірки і дані

Було проведене дистанційне анонімне опитування з використанням програмного забезпечення LimeSurvey, яке дозволяє формулювати запитання і збирати дані в онлайн режимі, а також мати вільний доступ до опитування. Запрошення до участі в опитуванні було надіслано науковцям, які викладають курси з європейських студій (на бакалаврському та магістерському рівнях)  в університетах всього світу; для контактування з викладачами використовувалася база контактів найвідоміших асоціацій, мереж і груп науковців, пов’язаних з європейськими студіями (як от UACES, ECPR, EUSA тощо), інтернет-сторінка INOTLES, а також особисті професійні контакти учасників проекту INOTLES.         

В результати опитування було отримано відгуки з усього світу, водночас переважна частина відповідей надійшла з європейського континенту, зокрема з університетів ЄС; багато відповідей також надійшло з Північної Америки і Азії. Загалом впродовж березня-травня 2014 року було отримано 324 відповіді, з них 182 повні і 142 неповні, тому останні не були використані для аналізу.

Методологія цього опитування частково ґрунтувалася на попередньому опитуванні щодо викладання європейських студій, яке проводилося в рамках проекту SENT[1] 2009-10 року з метою виконання порівняльного аналізу щодо розвитку викладання європейських студій. Основною метою згаданого проекту було прослідкувати послідовний розвиток і зміни у викладацьких практиках, а також у використанні традиційних і інноваційних педагогічних методів у галузі європейських студій. Подібно до опитування за проектом SENT теперішнє опитування було побудоване на використанні такої термінології, як «традиційні та інноваційні викладацькі методи», запровадженої Ханнан і Сілвер (2000) та Бекер і Вотс (2001). Особливий наголос опитування, проведеного проектом INOTLES, був на ідентифікації традиційних та інноваційних викладацьких методик і засобів, а також на аналізові їхніх переваг і недоліків.        

[1] Мережа європейських студій – SENT – поєднала 70 партнерів з країн ЄС, країн-кандидатів до вступу, а також з інших країн світу. Метою проекту було отримати вичерпну, порівняльну, міжнаціональну і міждисциплінарну картину розвитку європейських студій. Див. Баронцеллі, С. та інші (Під ред.)

Опитувальник

Опитувальник складався із трьох основних частин:

Частина 1: загальна інформація про викладача

Інформація про інституцію викладача, посаду, сферу наукових зацікавлень, досвід викладання європейських студій

Частина 2: загальна інформація про навчальний курс / програму і групи студентів, які вивчали курс / програму

Загальна інформація про навчальний курс / програми (назва курсу / дисципліни / програми, назва спеціалізації, рівень курсу: BA, MA, PhD; чи застосовувалися міждисциплінарні чи мультидисциплінарні підходи), склад і характеристика студентських груп (мова викладання, кількість студентів, кількість кредитів ЄКТС)

Частина 3: педагогічні методи і засоби

Розуміння відмінностей між традиційними та інноваційними методами викладання, найбільш використовувані викладацькі методики, їхні переваги і недоліки       

Результати опитування

Частина 1: загальна інформація про викладача

– 65% старший викладацький склад (професори, доценти)

–20% молодший викладацький склад (старші викладачі, асистенти)

–15% студенти програм PhD і пост-докторських програм

Графік 1. Досвід викладання європейських студій

- більше 10 років (61)

- 6-10 років (50)

- 3-5 років (30)

- 1-2 роки (16)

- менше 1 року (2)

- немає досвіду (0)

- немає відповіді (23)

- не відображено (0) 

Частина 2: загальна інформація про навчальний курс / програму і групи студентів, які вивчали курс

Графік 2.Основна тематика курсу / програми

 - Економіка ЄС (20)

 - Історія ЄС (22)

 - Право ЄС (16)

 - ЄС і міжкультурний діалог (3)

 - Міждисциплінарні вивчення ЄС (19)

 - Політика і управління ЄС (89)

 - Міжнародні відносин і дипломатія ЄС (53)

 - Інше (19)

Графік 3. Рівень курсу / програми

-          бакалаврський (72)

-          магістерський (69)

-          PhD (4)

-          інший (11)

-          немає відповіді (26)

-          не відображено (0) 

Графік 4. Форма організації викладання курсу / програми 

-          тільки лекції (16)

-          лекції і семінари (126)

-          співвикладання за участі декількох викладачів (17)

-          співвикладання за участі декількох викладачів та запрошених гостьових спікерів / експертів (25)

-          інше (22)

Склад і характеристика студентських груп, мова викладання

– англійська мова викладання: 59.60%

– середня кількість студентів: менше 20 (36.7%), 20-30 (30.3%), 30-40 (8.4%), більше 40 (24.5%)

Частина 3: педагогічні методи і засоби

Таблиця 1. Застосування інноваційних методів викладання (регулярно чи спорадично) 

Метод

Регулярність застосування

Групова робота

65,38 %

Запрошення гостьових експертів

44,5 %

Проблемне навчання

48,24 %

Моделювання  / навчальні ігри

57,14 %

Проектне навчання (наприклад, підготовка дослідницького проекту)

58,24 %

Виробнича практика як елемент курсу (співпраця з роботодавцями)

14,84 %

Взаємонавчання

26,93 %

Дистанційне навчання

17,03 %

Змішане навчання (очне і дистанційне навчання)

26,92 %

Освітні візити (наприклад, екскурсії)

30,77 %

Стажування / волонтерство

28,57 %

Програми обміну

37,91 %

Таблиця 2. Використання технічних засобів  (регулярно чи спорадично) 

Примітка: Масив даних опитування буде опубліковано незабаром. 

Метод

Регулярність застосування

Дошка

68,13 %

Слайди і плівки

20,33 %

Презентації, показані з допомогою проектора

66,48 %

Інтерактивна дошка

27,48 %

Фільми

55,5 %

Інтернет

70,88 %

Програмне забезпечення

24,72 %

Віртуальний клас (наприклад, Moodle)

50,55 %

Соціальні мережі (наприклад, Facebook, Twitter)

26,93 %

Підручники

71,98 %

 

PDF downloads: