Predarea Studiilor Europene

PREDAREA STUDIILOR EUROPENE

În cadrul Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA) există o gamă variată de practici pedagogice în domeniul Studiilor Europene (SE), dar aceasta este generată în mare parte în mod ascendent, fără eforturi sistematice de a revizui și evalua practica în altă parte.

Proiectul INOTLES valorifică tendințele pedagogice inovative, dirijate de schimbările tehnologice și cooperarea inter-instituțională. Are drept scop crearea unui model de reformă curriculară care se bazează pe expertiză locală și internațională pentru a produce resurse pedagogice adaptabile care pot fi aplicate într-o varietate largă de cursuri ale Studiilor Europene.

Punctul de pornire în proiectul INOTLES este cercetarea literaturii academice curente privind metodele și instrumentele inovative de predare la nivel național și internațional, cu o focusare specifică pe domeniul Studiilor Europene.

Pasul este completat cu un studiu internațional privind predarea Studiilor Europene, cartografiind prevederile existente în predarea și parcursurile Studiilor Europene și obținerea înțelegerii practice privind cursurile predate în domeniul Studiilor Europene, cât și metodele și instrumentele inovative și tradiționale aplicate.

Revizuirea și studiul literaturii privind predarea Studiilor Europene vor da o imagine mai clară despre prevederile și deficiențele în predarea Studiilor Europene și vor forma baza pentru restul proiectului: identificarea celei mai bune practici, provocările cheie și parteneri mobilizatori pentru crearea noilor surse. 

Revizuirea prevederilor pedagogice, necesităților și expertizei partenerilor INOTLES constituie un alt element important al acestui proiect. Analiza privind necesitățile Țărilor Partenere – Georgia, Moldova și Ucraina – va fi urmată de potrivirea necesităților Țărilor Partenere cu expertiza pedagogică și academică a partenerilor Uniunii Europene, în special problemele legate de învățare (Universitatea Maastricht), e-learning(IES, VUB și Universitatea Maastricht) și simulările (Universitatea Surrey). Aceasta va ajuta la elaborarea cursului de formare al profesorilor INOTLES privind abordările pedagogice inovative în Studiile Europene.

Proiectul INOTLES se focusează pe reformarea curriculumului de Studii Europene prin instituțiile partenere prin elaborarea și implementarea câtorva cursuri de bază ale Studiilor Europene. Considerând diversitatea prevederilor și constrângerilor administrative, reforma curriculară este structurată pentru a evita o abordarea universală.

INOTLES creează cursuri demonstrative pentru a arăta cum diferite metode de predare și instrumente inovative pot fi aplicate într-o varietate de contexte.

Scopul este de a arăta beneficiile și provocările abordărilor și instrumentelor specifice identificate în timpul revizuirii literaturii și cartografierii pedagogiilor Studiilor Europene. INOTLES adoptă metodologia dezvoltării și implementării modulului de colaborare. Partenerii vor lucra împreună în grupuri mixte, inter-universitare, pentru a dezvolta un set de moduli care poate fi utilizat mai apoi de alți parteneri.

În plus, consorțiul va dezvolta și va implementa un curs de învățare amestecat inter-universitar, care va implica profesori și masteranzi de la toate instituțiile membre. În timp ce majoritatea activităților vor fi desfășurate online, cursul va include o perioadă de mobilitate în Bruxelles, permițând un schimb direct între profesorii consorțiului și studenți.

Prin promovarea diferențelor cursurilor de Studii Europene între partenerii UE și partenerii europeni de est, proiectul va furniza exemple locale privind cea mai bună practică, respectând agenda Bologna și va permite o diseminare mai largă în regiune. Mai mult decât atât, INOTLES are drept scop sporirea competitivității și flexibilității studenților în conformitate cu cerințele pieței de muncă prin asigurarea că cursurile de Studii Europene fac uz de instrumentele e-learning și transferă abilități inovative studenților.