Formare Formatori

Caracterul interdisciplinar și multidisciplinar al domeniului Studiilor Europene cât și deschiderea vastă studenților tradiționali și grupurilor netradiționale, adică profesioniștii, necesită un mix de abordări pedagogice și utilizarea instrumentelor inovative pentru a soluționa necesitățile academice cât și cerințele pieței de muncă.

INOTLES are drept obiectiv formarea personalului academic și IT implicat în predarea Studiilor Europene în universitățile partenere. Formarea se bazează pe o abordare de cooperare, creând pe practica partenerilor și încurajând grupul de învățare prin metode și instrumente de predare inovative care vor aborda provocările majore în domeniul Studiilor Europene.

Focusare se face asupra identificării domeniile specifice de cunoaștere și expertiză pe care instituțiile Uniunii Europene le cere, asupra cerințelor pieții de muncă, cât și explorarea balanței specifice între cunoștințe și transferul de abilități la studenți.

Formarea combină interacțiunea directă și online cât și schimbul de practici. Formatorii selectați din instituțiile UE și Țările Partenere vor fi aduși la Bruxelles pentru formarea directă în iunie 2014, unde partenerii UE le vor permite să experimenteze diferite pedagogii la prima mână prin împărtășirea expertizei de predare a acestora în metodele inovative, cum ar fi problemele legate de învățare, e-learning și simulări. Aceasta va fi urmată de o colaborare în grup online pentru a dezvolta înțelegere conceptuală și abordări pedagogice. Formarea se va încheia cu o conferință directă în Georgia în ianuarie 2015, în care se vor prezenta lecțiile învățate și diseminarea rezultatelor unei audiențe naționale și internaționale mai largi.

Personalul format al universităților Țărilor Partenere va trebui să disemineze cunoștințele și abilitățile în universitățile acestora. Centrele naționale de Studii Europene din Georgia, Moldova și Ucraina vor oferi cel puțin o formare internă în predarea Studiilor Europene până la sfârșitul lui 2016.