Умови користування інтернет-сервісами

Умови користування інтернет-платформою INOTLES, INOTLES WIKI та інтранетом проекту INOTLES

1. Загальні умови

Загальні умови користування інтернет-сервісами INOTLES визначають правові засади відносин між проектом INOTLES та всіма користувачами (далі – «користувачі») інтернет-сервісів INOTLES, розміщених на http://www.inotles.eu/ (далі – «платформа INOTLES»). Відвідуючи і розміщуючи повідомлення  ні цій інтернет-сторінці, Ви автоматично приймаєте і погоджуєтеся дотримуватися зазначених Загальних умов користування. Загальні умови користування стосуються, але не обмежуються, використанням всіх розділів інтернет-сторінки, INOTLES WIKI щодо викладання європейських студій, блогом проекту INOTLES, інтранету для учасників проекту та будь-якою іншою частиною платформи INOTLES. Опис вищезазначених інтернет-сервісів представлено нижче у параграфі 4.

2. Доступ до ресурсів і сервісів

Ця сторінка є власністю виключно проекту INOTLES. Доступ до сторінки дозволяється особам, які зареєструються як користувачі. Проект INOTLES залишає за собою ексклюзивне право, на власний розсуд і в будь-який час а) перевіряти та верифікувати право індивідуального доступу до платформи INOTLES та б) негайно і без попередження відмовляти у доступові або припиняти доступ до ресурсів платформи тим особам, яких не буде верифіковано.    

3. Зміни щодо умов надання послуг та сервісів

Проект INOTLES залишає за собою право в будь-який час, з попередженням або без попередження вносити правки, доповнення і зміни у Загальні умови користування інтернет-сервісами. Вважатиметься, що користувачі, які продовжуватимуть користуватися платформою INOTLES після внесення правок, змін і доповнень у Загальні умови користування, погодилися із положеннями Загальних умов із внесеними правками, доповненнями і змінами. Чинну версію Загальних умов можна знайти на….., при цьому користувачі мають визнавати автоматичне застосування саме чинної на певний момент часу версії Загальних умов користування.

4. Визначення та опис інтернет-сервісів

1. Під «користувачами» розуміємо осіб, котрі зареєструвалися на платформі INOTLES згідно з умовами, викладені у параграфі 5(1) нижче.

2. Проект  INOTLES пропонує користувачам такі сервіси: інтернет-платформа, де користувачі можуть залишати дописи, відкриті для загалу (блог проекту INOTLES, INORLES WIKI) та інтранет проекту INOTLES.

3. При цьому інтранет проекту INOTLES («внутрішній інтернет-ресурс громади INOTLES») доступний лише для партнерів і учасників проекту INOTLES. Завданням інтранету є підтримка комунікацій команди проекту INOTLES, також він є основним віртуальним простором для координації виконання проекту.

4. INOTLES WIKI щодо викладання європейських студій («INOTLES WIKI») відкритий для (академічних) дописів як від учасників проекту INOTLES, так і від зовнішніх користувачів, зареєстрованих на платформі INOTLES.

5. Умови користування

1. Інтернет-сервіси, визначені у параграфі 4 вище, можуть бути надані лише користувачам, які: а) які зареєструвалися на ресурсах INOTLES, їхня реєстрація була верифікована і підтверджена проектом INOTLES; б) користуються електронною поштою, визнаванню проектом INOTLES; в) негайно і без затримки повідомляють про зміни даних, які були запитувана при реєстрації.

2. Проект INOTLES залишає за собою право відмовити у реєстрації будь-якому користувачеві без надання пояснень щодо відмови.

3. Якщо користувач надаватиме неправдиву чи неточну інформацію, буде порушувати права власності чи політику конфіденційності, або ж якщо проект INOTLES одноосібно і на свій розсуд матиме підстави підозрювати, що надана інформація є неправдивою чи неточною, що порушуються права власності чи політика конфіденційності, INOTLES може призупинити, припинити або заборонити доступ до всіх або будь-якої частини інтернет-сервісів проекту тепер чи у майбутньому.       

4. Користувачі зобов’язуються визнати, що користування інтернет-сервісами проекту INOTLES може передбачати, але не обмежуватися, необхідністю надсилання користувачам інформаційних листів чи повідомлень адміністративного характеру; надсилання і отримання такої кореспонденції вважається невід’ємною частиною інтернет-сервісів INOTLES, тому користувачі не матимуть можливості відмовитися від отримання згаданих повідомлень. 

6. Договірні зобов’язання

1. Користувачі мають відкривати лише один обліковий запис на ресурсах INOTLES. Будь-яке зловживання чи некоректне використання згаданого облікового запису заборонене і призведе до припинення доступу до всіх інтернет-сервісів проекту INOTLES.  

2. Користувачі зобов’язуються захищати доступ до інтернет-сервісів проекту INOTLES від неавторизованого використання третіми сторонами. Користувачі не мають передавати будь-якій третій стороні логінне ім’я і пароль («Дані доступу»). Таким чином користувачі повідомлені і погоджуються з тим, що вони відповідають за будь-які пошкодження інтернет-сервісів INOTLES, пов’язані із неавторизованим застосуванням даних доступу і відповідним використанням, з допомогою такого неавторизованого доступу, послуг проекту INOTLES. Якщо користувач дізнався, що його дані доступу стали відомі третій стороні, він зобов’язаний змінити пароль. Якщо це не є можливим, користувач повинен негайно повідомити про відповідну ситуацію проект INOTLES. Якщо користувач не виконує згаданих вище зобов’язань, проект INOTLES має право одноосібно і на свій розсуд припинити або призупинити дію облікового запису користувача і заборонити доступ до всіх або будь-якої частини інтернет-сервісів проекту INOTLES тепер чи у майбутньому.   

3. Користувач має надати проекту INOTLES діючу електронну адресу, з допомогою якої можна сконтактувати з користувачем («авторизована електронна адреса користувача»). Проект INOTLES не враховуватиме будь-які повідомлення від користувача, якщо вони будуть надіслані не з авторизованої електронної адреси користувача. Користувачі мають відразу повідомити проект INOTLES про зміну авторизованої електронної адреси. Якщо користувач не повідомить проект INOTLES про зміну авторизованої електронної адреси або якщо INOTLES буде повідомлений про згадану зміну в інший спосіб,  проект має право одноосібно і на свій розсуд припинити або призупинити дію облікового запису користувача

7. Право на внесення змін

Доступ до користування платформою INOTLES та всіма інтернет-сервісами проекту INOTLES надається без будь-яких гарантійних зобов’язань. Таким чином INOTLES залишає за собою право у будь-який час, з попередженням чи без попередження вносити зміни чи припиняти дію платформи INOTLES чи інших інтернет-сервісів. Таким чином користувачі повідомлені і погоджуються, що за жодних умов проект INOTLES не має зобов’язань перед користувачами чи третіми сторонами щодо модифікацій, призупинення чи припинення дії платформи INOTLES та /або інших інтернет-сервісів проекту INOTLES та будь-яких незручностей та наслідків, спричинених цією ситуацією.  

8. Використання інтернет-платформи INOTLES, інтранету та INOTLES WIKI для викладання європейських студій

1. Інтранет проекту INOTLES («внутрішній інтернет-ресурс INOTLES») призначений для внутрішнього використання партнерами проекту INOTLES, котрі мають відповідні договірні відносини з проектом і які погоджуються  з тим, що розміщення на цій сторінці інформації, даних, текстів, програмного забезпечення, музики, звукових файлів, фотографій, графіки, відеоматеріалів, повідомлень тощо, які відкриті для всіх користувачів сайту або які надіслано окремому користувачеві є одноосібною відповідальністю користувача, котрий розмістив / надіслав інформацію і саме користувач, а не проект INOTLES, одноосібно і повністю відповідає про зміст розміщеного / надісланого з допомогою інтернет-сервісів проекту INOTLES, визначених у параграфі 4.   

2. Користувачі, котрі мають відповідні договірні відносини з проектом INOTLES, поінформовані і погоджуються з тим, що інформація і точка зору, висловлена у матеріалах, розміщених користувачами на  внутрішньому інтернет-ресурсі INOTLES, не обов’язково належить і поділяється INOTLES. Проект INOTLES не перевіряє зміст чи достовірність таких повідомлень і, таким чином, не має жодних зобов’язань щодо інформації, яка публікується в інтранеті проекту. Будь-яка особиста інформація, яку користувачі добровільно розміщують в інтранеті, може бути використана іншими користувачами і призвести до надсилання / отримання небажаних повідомлень. Проект INOTLES особливо наголошує, що він знімає з себе відповідальність за використання третьою стороною будь-якої інформації, розміщеної на внутрішньому інтернет-ресурсі INOTLES.  

Користувачі, котрі мають відповідні договірні відносини з проектом INOTLES, усвідомлюють і погоджуються, що використовуючи платформу INOTLES або інші інтернет-сервіси INOTLES, визначені у параграфі 4, вони не будуть: а) розміщувати, надсилати чи в який інший спосіб завантажувати матеріали чи публікації, використання яких порушує права будь-якої особи або яке є незаконним; б) поводити себе у спосіб, який ображає, зводить наклеп, є непристойним або в який інший спосіб завдає шкоди будь-якій особі або який може обмежити чи перешкодити функціонуванню та доступові до платформи INOTLES, INOTLES WIKI та внутрішнього інтернет-ресурсу INOTLES; в) без дозволу та авторизації розміщувати, надсилати чи в який інший спосіб завантажувати рекламні повідомлення, промоційні матеріали, спам, «ланцюгові повідомлення», «піраміди» та інші листи тощо масового чи комерційного характеру; г) розміщувати, надсилати чи в який інший спосіб завантажувати матеріали, котрі містять віруси або інші комп’ютерні коди чи програми, призначенні для переривання, знищення чи обмеженого функціонування будь-якого програмного забезпечення, комп’ютерного чи телекомунікаційного обладнання; ґ) створювати іншу ніж платформа INOTLES базу даних чи ресурс (електронний чи інший), який міститиме завантажені чи отримані в інший спосіб з платформи чи сервісів INOTLES матеріали (без отриманні відповідного дозволу від проекту INOTLES); д) передавати чи поширювати будь-які матеріали, отримані на платформі INOTLES чи інтернет-сервісах INOTLES, будь-якій третій стороні (окрім ширшої громади учасників проекту) без отримання попереднього дозволу від проекту; е) публікувати тексти, зображення, файли, дані, посилання, програмне забезпечення або іншу інформацію, яка, на думку проекту INOTLES, містить образливий, наклепницький, непристойний, порнографічний зміст  або може зашкодити будь-якій особі, зокрема, але не виключно посилання на матеріали компрометуючого характеру або фотографії, зроблені без дозволу сфотографованих чи зображених на них осіб, окрім ситуацій неможливості отримання згаданого дозволу; є)  змінювати заголовки або в інший спосіб маніпулювати даними, на яких засновуються матеріали, опубліковані на інтернет-сервісах INOTLES; ж) промотувати або поширювати інформацію про будь-які незаконні дії чи нелегальну діяльність, промотувати завдання фізичної шкоди чи фізичної агресії проти будь-якої групи осіб чи окремої особи; з) продавати чи рекламувати продукти чи послуги комерційного характеру; и)  видаляти чи некоректно представляти інформацію щодо авторського тощо право або іншу інформацію, пов’язану із походженням програмного забезпечення чи інших завантажених матеріалів; видаляти чи модифікувати інформацію про правила використання даних, наприклад інформацію, надану власниками прав для ідентифікації виконаної роботи, авторів цієї роботи або умов використання результатів роботи, включно з номерами чи кодами.

3. За невиконання цих умов проект INOTLES залишає за собою право одноосібно і на свій розсуд припинити або призупинити доступ до всіх або будь-якої частини інтернет-сервісів проекту INOTLES, визначених у параграфі 4 тепер чи у майбутньому, без повідомлення причин і без попередження.    

4. Користувачі повідомлені і погоджуються, що: а) проект INOTLES не відповідає за ненавмисну публікацію, широке чи приватне використання будь-якої комунікації, здійсненої на платформі INOTLES чи на внутрішньому інтернет-ресурсі INOTLES, байдуже чи ця інформація / комунікація має публічний, приватний чи особистісний характер; б) менеджери платформи INOTLES, зареєстровані користувачі, відвідувачі, ширше коло осіб, залучених до проекту, не є уповноваженими спікерами проекту INOTLES і їхня думка не обв’язково співпадає із думкою проекту; в) INOTLES не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами, водночас на прохання користувачів або одноосібно і на свій розсуд може видалити будь-який матеріал, який користувач / проект вважає образливим; та г) проект INOTLES зберігає право видаляти чи блокувати повідомлення, пости тощо користувачів без надання будь-яких пояснень.   

9. Зобов’язання

1. Проект INOTLES не надає гарантій і не несе відповідальності за постійний і безперервний доступ і можливість використання платформи та інтернет-сервісів INOTLES. 

2. INOTLES не відповідальний за зміст рекламних банерів та інших зовнішніх матеріалів на інтернет-сторінках проекту INOTLES. Відповідно проект INOTLES не відповідає за зміст зовнішніх інтернет-сторінок, які містять посилання на матеріали, розмішені на ресурсах INOTLES або підготовлені проектом.     

3. INOTLES не гарантує сумісність інтернет-сервісів INOTLES із програмним забезпеченням кожного із користувачів.  

4. INOTLES докладає зусиль, щоб забезпечити збереження приватної інформації  (ім’я, поштова та електронна адреси тощо), яку можна отримати через інтернет-сторінку. Водночас просимо зауважити, що попри те, що для коректної роботи сторінки і збереження інформації застосовуються певні засоби безпеки, проект INOTLES не може гарантувати кожному з користувачів, іншим особам чи організаціями повне збереження приватної інформації від неавторизованого доступу, втрати інформації, невірного використання чи зламу. Відповідно INOTLES знімає з себе відповідальність за збереження персональної інформації, поданої через інтернет-сторінку. Зважаючи на це користувачам рекомендується зауважити, що вони самостійно відповідають за надання своєї приватної інформації.    

5. Таким чином кожен користувач відмовляється від претензій до проекту INOTLES та його партнерів, включно із претензіями щодо компенсації  витрат третіх сторін, пов’язаних із наслідками користування інтернет-сервісами або платформою INOTLESЮ і порушеннями Загальних умов користування чи іншими порушеннями з боку користувача. Таким чином користувачі погоджуються не висувати проекту INOTLES жодних фінансових претензій щодо оплати штрафів, відшкодування завданих пошкоджень, інших можливих витрат (включно із судовими витратами), які  можуть виникнути в результаті невиконання користувачами застережень, викладених у параграфі 8(2).       

6. Користувачі повідомлені і погоджуються, що всі матеріали, зміст яких порушує або може порушувати будь-чиї права, може бути видалені за рішенням  проекту INOTLES без будь-яких попереджень. 

10. Припинення договірних зобов’язань

1. Будь-який користувач може скасувати свій обліковий запис на інтернет-ресурсах INOTLES і, таким чином, припинити виконання договірних зобов’язань, надіславши проекту INOTLES відповідне прохання за 2 тижні до бажаного видалення облікового запису. INOTLES залишає за собою право скасувати обліковий запис користувача і, таким чином, припинити виконання договірних зобов’язань з користувачем невідкладно і без попередження. 

2. Користувачі погоджуються, що проект INOTLES не має зобов’язань перед користувачами чи третіми сторонами щодо призупинення доступу до сервісів або видалення інформації.

11. Політика конфіденційності і захист інформації

Проект INOTLES оброблятиме надану користувачами при реєстрації на ресурсі та іншу отриману приватну інформацію згідно з відповідними положеннями законодавства щодо захисту приватної інформації. Проект зобов’язується не передавати приватну інформацію користувачів третім сторонам. Дійсні зобов’язання проекту INOTLES щодо захисту приватної інформації розміщено на http://www.inotles.eu/. Водночас проект INOTLES може прийняти рішення або бути змушений передати приватну інформацію до правових органів, інших структур або третіх осіб за виникнення відповідних до цього обставин. Проект INOTLES самостійно та за повноваженнями, наданими йому користувачами, може розкрити приватну інформацію, прийнявши одноосібне рішення, що така дія необхідна для розслідування випадків шахрайства, порушення прав інтелектуальної власності, позовів від третіх сторін або за випадків протиправних дій або дій, які можуть призвести до правової відповідальності INOTLES. За жодних умов проект INOTLES або будь-яка особа чи організація, залучення до розкриття приватної інформації у зазначених вище ситуаціях, не відповідає за подальше використання цієї інформації третіми сторонами.         

12. Віруси

INOTLES виключає будь-яку власну відповідальність за віруси або інші комп’ютерні коди чи програми, призначенні для переривання, обмеження, знищення чи зміни у функціонуванні будь-якого програмного забезпечення, комп’ютерного, телекомунікаційного обладнання чи матеріалів, які передаються через або є чаcтиною платформи INOTLES чи Інтернет-сервісів INOTLES.

13. Різне

1.Імена, зображення і логотипи, пов’язані із ідентифікацію проекту INOTLES, а також третіх сторін, їхніх продуктів чи сервісів є фірмовими знаками проекту INOTLES або третіх сторін. Використанні цих фірмових знаків, без попереднього письмового дозволу власника(ів) недозволене.

2. Якщо якесь із положень Загальних умов користування буде визнане незаконним або неможливим до виконання, виконання цього положення буде призупинене і воно буде видалене із Загальних умов користування, при цьому інші положення залишатимуть діючими і обов’язклвими до виконання.

3. Ці умови підпорядковуватимуться і будуть складені згідно із умовами законодавства Нідерландів. Будь-які суперечності, які виникатимуть щодо функціонування і використання цих інтернет-сервісів, будуть вирішуватися виключно згідно із судочинством Нідерландів (кінець документа).