სიმულაციების მეთოდი

სიმულაციური თამაშები წარმოადგენენ სავარჯიშოებს, რომელთა მიზანია საკლასო ოთახში აღადგინონ და გაიმეორონ რეალური სამყაროს კონკრეტული პროცესები. ისინი უაღრესად მოქნილნი არიან ოპერირების კონტექსტში და ძირითად განზომილებებში, მაგრამ ყველა ეფუძნება აზრს, რომ არსებობს ძირითადი პროცესები, რომელიც შეიძლება იქნეს მოდელირებული, და რომ ეს პროცესები არსებითად არის ქაოსური. მონაწილეებს ისინი სთავაზობენ შესაძლებლობას განიცადონ სამყარო განსხვავებული გზით და გაიზიარონ სხვა ადამიანების პერსპექტივები. როგორც ასეთი, ისინი გვთავაზობენ ტრადიციულ სწავლების და სწავლის მიდგომებისგან კონტრასტს და გამოიყენება როგორც მათი შემცვლელი ან როგორც მათი დამატება.

ქვემოთ თქვენ იხილავთ ელექტრონული და შერეული სწავლის შესახებ INOTLES-ის პედაგოგიური ტრენინგის ვიდეო–ჩანაწერს (ტრენერი: დოქტორი სიმონ აშერვუდი, აშშ, დიდი ბრიტანეთი), რომელიც ჩატარდა 2014 წლის 20 ივნისს, IES-ში, VUB-ში, ბრიუსელში.

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=RSuxCRpykKo&index=4&list=PLcIRg7XW9v4xnir2axZSyWlDlHXDdtqDF

PDF downloads: